WinSQL

WinSQL 15.0

Imports data from a database and exports it to another database
Người dùng đánh giá
3.5  (86 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
15.0.251 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Synametrics Technologies, Inc.

Migrates data between databases, generates schema and data diff reports between two similar back-ends, visualizes database design, the owner's database design, by letting WinSQL draw the diagram, and can even create the diagram manually. Query results can be exported to MS Excel.

WinSQL là một trường đại quản lý công cụ. Đó là tương thích với bất kỳ kiểu cơ sở dữ liệu. Hội đồng quản trị việc như nhập khẩu/các dữ liệu, tạo nên kiểm tra dữ liệu, ngược lại công nghệ một tập cơ sở dữ liệu, etc. có thể làm được. Sư diện làm cho nó dễ dàng để làm hội đồng quản trị nhiệm vụ.
Thông tin được cập nhật vào: